Leczenie grzybicy paznokci często jest trudne i skomplikowane . W moim gabinecie pobieram
materiał do badania mykologicznego które jest szybkie i bezbolesne. Polega ono na delikatnym
starciu za pomocą specjalnego frezu lub odcięciu cążkami niewielkiego fragmentu płytki paznokcia
Zmienionego chorobowo. Do badania może być również użyta masa rogowa spod paznokcia .
Materiał pobierany jest do jałowych pojemników, a następnie oddawany do wyspecjalizowanego
laboratorium. Proces hodowli trwa 4 tygodnie – po tym czasie gotowy jest wynik na którym
określony zostaje rodzaj grzyba, który spowodował zmiany na paznokciu. A w razie potrzeby
przygotowywany jest antybiogram, czyli wykaz leków, które pozwolą go zwalczyć. Z wynikami
badania kieruję pacjenta do dermatologa, który decyduje o wyborze najlepszej formy terapii.

Aby badanie mykologiczne było miarodajne w dniu badania nie należy myć miejsca z którego
zostanie pobrana próbka. I bardzo istotne aby co najmniej trzy tygodnie wcześniej należy
zakończyć terapie przeciwgrzybiczą (zarówno miejscowa jak i do ustną)